دانلود آهنگ حبیبی یا نورالعین

دانلود آهنگ حبیبی یا نورالعین از عمرو دیاب

متن آهنگ و پخش آنلاین

اهنگ عربی حبیبی

متن آهنگ حبیبی یا نورالعین

حبیبی یا نورَ العین یا ساکِن خَیالی

عاشِق بقالی سْنین ولا غَــیرَکْ فی بالی

حبیبی حبیبی حبیبی یا نور العین

حبیبی یا نورَ العین یا ساکِن خَیالی

عاشِق بقالی سْنین ولا غَــیرَکْ فی بالی

حبیبی حبیبی حبیبی یا نور العین

اَجْمَــل عُیون فی الکــون انا شُفتاها

الله علیکْ الله علی سِحراها

اهنگ حبیبی نورالعین

عُیونِــک مَعایا عیونک کِفایه تْنوّر لَیالی

قَــلبَک نادانی و قال بِتْحِبّینی

الله علیک الله طَمنتنی

مَعاک البِدایه و کل الحِکایه مَـــــعاک لِــلنهایه

آهنگ حبیبی یا نورالعین

حبیبی یا نورالعین

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *